Нова зерносушарка AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 %

PDF
нова зерносушарка  AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 %
нова зерносушарка  AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 %
нова зерносушарка  AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 % зображення 2
нова зерносушарка  AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 % зображення 3
нова зерносушарка  AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 % зображення 4
нова зерносушарка  AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 % зображення 5
нова зерносушарка  AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 % зображення 6
нова зерносушарка  AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 % зображення 7
нова зерносушарка  AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 % зображення 8
Зацікавилися оголошенням?
1/8
PDF
4 000 000 грн
Ціна з ПДВ, ПДВ – 20%
≈ 90 290 €
3 333 333,33 грн
Ціна без ПДВ
Зв'язатися з продавцем
Тип:  зерносушарка
Рік випуску:  01/2024
Власна вага:  16000 кг
Місце розташування:  Україна Кропивницький
Дата розміщення:  10 лип. 2024 р.
Agronetto ID:  KY29087
Опис
Продуктивність:  50 т/год
Об'єм бункера:  68 м³
Габаритні розміри:  10 м × 2.4 м × 12 м
Двигун
Паливо:  газ
Витрати палива:  50 л/год
Стан
Стан:  новий
Гарантія:  2 роки
Додаткова інформація
Колір:  сріблястий

Додаткова інформація — Нова зерносушарка AGRO STAR 500-1000 т/доба з компенсацією 25 %

Українська
Зернові сушарки «Agro Star» - призначені для сушіння зерна різних культур продовольчого, насіннєвого та фуражного призначення будь-якого ступеня вологості. Використання технології безперервного (поточного) сушіння зерна забезпечує високу продуктивність зерносушарки при відносно невеликих габаритних розмірах та високу якість кінцевого продукту.

Принцип роботи зернових сушарок «Agro Star».
Вологе зерно допоміжним обладнанням (напр. норія, конвеєр) подається у верхню частину сушарки, де за допомогою шнека рівномірно розподіляється по всій її довжині. Після наповнення зерном, шнек автоматично виключається та включається за командою датчика наповнення. Нагріте газовими пальниками повітря під тиском вентиляторів проходить через рівномірний шар зерна, нагріває його та виводить вологу на зовні через перфоровані стінки секцій. Для охолодження зерна до температури зберігання, використовується вентилятор нижньої камери сушарки. Продуктивність зерносушарки залежить від початкової вологи зерна і обраного режиму сушіння та регулюється швидкістю обертання дозуючих вальців, які розміщені внизу зернових секцій по всій довжині сушарки з обох її сторін. Висушене зерно після вальців потрапляє на нижній шнек сушарки та допоміжним обладнанням транспортується далі на очищення або зберігання.

Основні конструктивні переваги зернових сушарок «Agro Star»:
Зернові інвертори між модулями створюють перехресний рух зерна при його проходженні з верхнього модуля до нижнього та забезпечують високу рівномірність сушіння.
П'ять розділених температурних зон дозволяють поступово розігрівати зерно, яке проходить через сушарку під час сушіння, тим самим уникаючи перегрів зерна та зменшуючи його розтріскування.
Спеціальна форма перфорації решіт з нержавіючої сталі дозволяє сушити будь-яку культуру (в т.ч. ріпак) без зміни решіт та втрат продуктивності зерносушарки.
Доопрацьована система подачі повітря у камери збільшує продуктивність сушарки до 25 % у порівнянні з її аналогами.
Корпус зерносушарки виконаний з імпортної оцинкованої сталі з покриттям 275гр./м2., а болтові з’єднання метизами класу міцності 8,8. значно підвищує її термін експлуатації.
Використання восьмикутних пальників низького полум’я у поєднанні з автоматичною підтримкою заданої температури забезпечують економне та ефективне спалювання зрідженого газу (пропан-бутан).
Надійна та безпечна робота газової магістралі забезпечена використанням якісних електромагнітних клапанів та вентилів італійського та швейцарського виробництва.
Використання осьових вентиляторів виробництва «Multi-Wing”(Данія) зменшує навантаження на електродвигуни та забезпечує стабільну подачу повітря до камер.
Довговічність роботи шнеків при значних об’ємах сушіння досягається за рахунок використання витків зі сталі стійкої до стирання.
Завдяки складній стальній конструкції дозуючих вальців унеможливлюється їх деформація при потраплянні на них небажаних сторонніх предметів.
Використання європейських шківів та підшипників забезпечує безвідмовну роботу приводних вузлів сушарки.
Наявність великої кількості поручнів, перил та драбинок дає змогу зручно та безпечно виконувати огляд та обслуговування усіх частин сушарки.
Електронні компоненти Schneider Electric та Siemens (Німеччина) відповідають за безвідмовну роботу електричної частини зерносушарки, а високотехнологічна система керування та безпеки на базі промислового контроллера Schneider Electric зводить до мінімуму людський фактор у роботі обладнання.
Сучасна сенсорна панель пульта керування дозволяє дистанційно вводити та контролювати робочі параметри такі як, : температура повітря в камері сушарки, температура зерна, параметри роботи пальників, роботу систем завантаження та вивантаження, повідомлення системи безпеки.

Вартість обладнання залежить від його продуктивності, тому подробиці дізнавайтесь за номером телефону, що вказаний в оголошенні.

Підлягає державній компенсації 25%.
Гарантія на зерносушарки становить 24 місяці.
Технічна підтримка 24/7.
Доставка та монтаж входить у вартість.
Зерновые сушилки «Agro Star» - предназначены для сушки зерна разных культур продовольственного, семенного и фуражного назначения любой степени влажности. Использование технологии непрерывной (текущей) сушки зерна обеспечивает высокую производительность зерносушилки при относительно небольших габаритных размерах и высокое качество конечного продукта.

Принцип работы зерновых сушилок «Agro Star».
Влажное зерно вспомогательным оборудованием (например нория, конвейер) подается в верхнюю часть сушилки, где с помощью шнека равномерно распределяется по всей ее длине. После наполнения зерном шнек автоматически выключается и включается по команде датчика наполнения. Нагретый газовыми горелками воздух под давлением вентиляторов проходит через равномерный слой зерна, нагревает его и выводит влагу наружу через перфорированные стенки секций. Для охлаждения зерна до температуры хранения используется вентилятор нижней камеры сушилки. Производительность зерносушилки зависит от исходной влаги зерна и выбранного режима сушки и регулируется скоростью вращения дозирующих вальцов, размещенных внизу зерновых секций по всей длине сушилки с обеих сторон. Высушенное зерно после вальцов попадает на нижний шнек сушилки и вспомогательным оборудованием транспортируется дальше на очистку или хранение.

Основные конструктивные преимущества зерновых сушилок «Agro Star»:
Зерновые инверторы между модулями создают перекрестное движение зерна при его прохождении из верхнего модуля в нижний и обеспечивают высокую равномерность сушки.
Пять разделенных температурных зон позволяют постепенно разогревать зерно, которое проходит через сушилку во время сушки, избегая перегрева зерна и уменьшая его растрескивание.
Специальная форма перфорации решет из нержавеющей стали позволяет сушить любую культуру (в т.ч. рапс) без изменения решет и потерь производительности зерносушилки.
Доработанная система подачи воздуха в камеры увеличивает производительность сушилки до 25% по сравнению с ее аналогами.
Корпус зерносушилки выполнен из импортной оцинкованной стали с покрытием 275гр./м2, а болтовые соединения метизами класса прочности 8.8 значительно повышает его срок эксплуатации.
Использование восьмиугольных горелок низкого пламени в сочетании с автоматической поддержкой заданной температуры обеспечивают экономичное и эффективное сжигание сжиженного газа (пропан-бутан).
Надежная и безопасная работа газовой магистрали обеспечена использованием качественных электромагнитных клапанов и вентилей итальянского и швейцарского производства.
Использование осевых вентиляторов производства Multi-Wing (Дания) уменьшает нагрузку на электродвигатели и обеспечивает стабильную подачу воздуха в камеры.
Долговечность работы шнеков при значительных объемах сушки достигается за счет использования витков из стали устойчивой к истиранию.
Благодаря сложной стальной конструкции дозирующих вальцов делается невозможным их деформация при попадании на них нежелательных посторонних предметов.
Использование европейских шкивов и подшипников обеспечивает безотказную работу приводных узлов сушилки.
Наличие большого количества поручней, перил и стремянок позволяет удобно и безопасно производить осмотр и обслуживание всех частей сушилки.
Электронные компоненты Schneider Electric и Siemens (Германия) отвечают за безотказную работу электрической части зерносушилки, а высокотехнологичная система управления и безопасности на базе промышленного контроллера Schneider Electric сводит к минимуму человеческий фактор в работе оборудования.
Современная сенсорная панель пульта управления позволяет дистанционно вводить и контролировать рабочие параметры, такие как: температура воздуха в камере сушилки, температура зерна, параметры работы горелок, работу систем загрузки и выгрузки, сообщения системы безопасности.

Стоимость оборудования зависит от его производительности, поэтому подробности узнайте по телефону, указанному в объявлении.

Гарантия на зерносушилки составляет 24 месяца.
Техническая поддержка 24/7.
Доставка и монтаж входит в стоимость.
Важливо
Це пропозиція для ознайомлення. За детальною інформацією звертайтеся до продавця.
Поради щодо купівлі
Поради з безпеки
PDF
Продаєте техніку?
Робіть це разом з нами!
Схожі оголошення
Зв'язатися з продавцем
1 200 000 грн EUR ≈ 27 090 €
Продуктивність 20 т/год Об'єм бункера 20 м³
Рік 2024 Пробіг Потужність
Україна, Кропивницький
Зв'язатися з продавцем
2 725 000 грн EUR ≈ 61 510 €
Продуктивність 10 т/год Об'єм бункера 15.8 м³
Рік 2024 Пробіг Потужність
Україна, Кропивницький
Зв'язатися з продавцем
2 000 000 грн EUR ≈ 45 150 €
Продуктивність 10 т/год Об'єм бункера 10 м³
Рік 01/2024 Пробіг Потужність
Україна, Кропивницький
нова зерносушарка Riela GDT 300/24/3 нова зерносушарка Riela GDT 300/24/3 нова зерносушарка Riela GDT 300/24/3
3
ВІДЕО
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
Продуктивність 50 т/год Об'єм бункера 57.2 м³
Рік 2024 Пробіг Потужність
Україна, Львів
Зв'язатися з продавцем
56 000 € UAH ≈ 2 481 000 грн
Продуктивність 4.5 т/год Об'єм бункера 15 м³
Рік 2024 Пробіг Потужність
Україна, Львів
зерносушарка Sukup SUKUP TС2012E зерносушарка Sukup SUKUP TС2012E
2
ВІДЕО
Зв'язатися з продавцем
59 000 $ EUR UAH ≈ 54 180 € ≈ 2 400 000 грн
Продуктивність 200 т/год
Рік Пробіг Потужність
Україна, Вінниця
Зв'язатися з продавцем
78 000 $ EUR UAH ≈ 71 630 € ≈ 3 173 000 грн
Рік Пробіг Потужність
Україна, Вінниця
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
Об'єм бункера 43 м³
Рік Пробіг Потужність
Україна, Київ
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
Рік Пробіг Потужність
Україна, Київ
нова зерносушарка Riela GDT 240/10/2
1
ВІДЕО
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
Продуктивність 16 т/год Об'єм бункера 22.2 м³
Рік 2023 Пробіг Потужність
Україна, Львів
нова зерносушарка Mepu M5-51
1
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
Рік Пробіг Потужність
Україна, Київ
зерносушарка Стационарные зерносушилки MEPU серии RCW
1
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
Рік Пробіг Потужність
Україна, Київ
Зв'язатися з продавцем
ціна за запитом
Рік Пробіг Потужність
Україна, Київ